Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o

W Nakle nad Notecią

20 sierpnia, 2017 Administrator

Zapytania i odpowiedzi

Wpłynęły pytania dotyczące zapytania na opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w miejscowości Nakło nad Notecią – ulice Strażacka, Jackowskiego, Krzywoustego, Gimnazjalna, odcinek Dworcowej od skrzyżowania z ul. ks. Skargi.

1. Czy teren jest objęty obszarem Natura 2ooo?

2. Czy teren jest objety ochroną konserwatora zabytków?

3. Czy będą wystepować przejścia przez tory kolejowe?

4. Czy będą wystepować przejścia pod rzekami, rowami, itp.?

5. W jakich drogach będzie przebiegać inwestycja?

6. Czy w cenie należy uwzględnićnadzory autorskie, jeśli tak to w jakim wymiarze?

7. Co będzie odbiornikiem ścieków z projektowanej kanalizacji?

8. Jaka jest orientacyjna długość kanalizacji grawitacyjnej/tłocznej do zaprojektowania?

9. Jaka jest orientacyjna powierzchnia terenu objęta opracowaniem?

10.Czy zakres projektu obejmuje przyłącza kanalizacji deszczowej dla nieruchomości, jeśli tak to jaka jest orientacyjna ilość przyłączy?

11.Czy w cenie należy kalkulować projekty innych branż?

12.Czy teren jest objety planem zagospodarowania przestrzennego?

 

W odpowiedzi na zadane pytania udzielono odpowiedzi:

Ad.1 Teren objęty zakresem opracowania nie leży w obszarach Natura 2000.

Ad.2 Nie posiadamy informacji czy teren objęty jest ochroną konserwatora zabytków.

Ad.3 Nie przewiduje się przejść przez tory kolejowe.

Ad.4 Nie przewiduje się przejść pod rzekami, rowami itp

. Ad.5 Inwestycja projektowana jest w ciągu dróg gminnych.

Ad.6 Nie należy uwzględniać nadzorów autorskich.

Ad.7 Odbiornikiem ścieków projektowanej kanalizacji będzie istniejąca kanalizacja.

Ad.8 Przewiduje się jedynie rozwiązanie grawitacyjne, szacowana długość kanalizacji to około 2 km.

Ad.9 Nie dysponujemy na chwilę obecną powierzchnią terenu objętym opracowaniem.

Ad.10 Projekt nie obejmuje przyłączy kanalizacji deszczowej.

Ad.11 Nasze postępowanie dotyczy jedynie branży sanitarnej.

Ad.12 Z danych uzyskanych z miejscowego Urzędu Miasta wynika, że plan zagospodarowania przestrzennego posiada ulica Jackowskiego.