Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o

W Nakle nad Notecią

20 sierpnia, 2017 Administrator

Dane Spółki

Nazwa: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią

 

Adres: ul. Michała Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią

 

Adres e-mail: wodociagi@kpwik.naklo.pl

 

Numer KRS: 0000063428 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Kapitał zakładowy: 35.067.500,00 zł (trzydzieści pięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset 00/100 złotych)

NIP: 558-000-14-43

 

Regon: 090038018