Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o

W Nakle nad Notecią

20 sierpnia, 2017 Administrator

Sprzedaż odpadów

 Zamówienia dotyczące sprzedaży odpadów:
 • (25.03.2024) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (02.02.2024) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (03.01.2024) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż

Archiwum:

 • (05.12.2023) Sukcesywna dostawa worków do segregacji odpadów. pokaż
 • (04.12.2023) Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości maksymalnej do 60 mg/miesiąc. pokaż
 • (02.11.2023) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenów niezamieszkałych miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (10.10.2023) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (21.08.2023) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (01.08.2023) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (08.05.2023) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (07.04.2023) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (27.01.2023) Zagospodarowanie odpadów z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (27.01.2023) Zagospodarowanie odpadów z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (27.01.2023) Zagospodarowanie odpadów z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (27.01.2023) Zagospodarowanie odpadów z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (27.01.2023) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (12.01.2023) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (13.12.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (05.12.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (24.10.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (19.09.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (19.09.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (21.06.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (21.06.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (13.04.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (24.03.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (24.03.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (23.12.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (23.12.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (23.12.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (16.12.2021) Sukcesywna dostawa worków do segregacji odpadów. pokaż
 • (10.12.2021) ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH O KODZIE 20 03 01 W ILOŚCI MAKSYMALNEJ DO 60 MG/MIESIĄC. pokaż
 • (08.11.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (17.09.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (01.09.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (06.08.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (15.07.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (17.06.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (17.06.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (04.05.2021) Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości maksymalnej do 50 Mg/miesiąc. pokaż
 • (18.03.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (05.03.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (09.02.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (05.01.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (14.09.2020) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i Gminy Nakło nad Notecią – metal, aluminium, nakrętki. pokaż
 • (19.08.2020) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i Gminy Nakło nad Notecią – butelki PET i HDPE. pokaż
 • (22.04.2020) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i Gminy Nakło nad Notecią – opakowania z metali. pokaż
 • (16.03.2020) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i Gminy Nakło nad Notecią – butelki PET i HDPE. pokaż
 • (10.02.2020) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i Gminy Nakło nad Notecią – butelki PET i HDPE. pokaż
 • (17.01.2020) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i Gminy Nakło nad Notecią – butelki PET i HDPE. pokaż
 • (17.01.2020) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i Gminy Nakło nad Notecią – opakowania z papieru i tektury. pokaż
 • (17.01.2020) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i Gminy Nakło nad Notecią – opakowania ze szkła. pokaż
 • (21.11.2019) Transport i utylizację przygotowanych do odbioru odbioru odpadów w postaci przeterminowanych leków pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (30.10.2019) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (30.10.2019) Transport i utylizację przygotowanych do odbioru odpadów  komunalnych  w  postaci  przeterminowanych leków  pochodzących  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych z  terenu  Gminy  Nakło nad Notecią.pokaż
 • (21.10.2019) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (25.09.2019) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (30.07.2019) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (30.07.2019) Usługa odbioru i poddania odzyskowi odpadów komunalnych o kodzie 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz odpadów komunalnych o kodzie 17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – zmagazynowanych w PSZOK, a pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (30.07.2019) Usługa odzysku/utylizacji przygotowanych do odbioru odpadów komunalnych w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03 pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (17.07.2019) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (16.05.2019) Usługa odbioru i poddania odzyskowi odpadów komunalnych o kodzie 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz odpadów komunalnych o kodzie 17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – zmagazynowanych w PSZOK, a pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (16.05.2019) Usługa odzysku/utylizacji przygotowanych do odbioru odpadów komunalnych w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03 pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (16.05.2019) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (03.04.2019) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (28.03.2019) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (28.03.2019) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (4.03.2019) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (11.01.2019) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (7.01.2019) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (26.11.2018) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (26.11.2018) Transport i utylizacja przygotowanych do odbioru odpadów w postaci przeterminowanych leków pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (05.10.2018) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (05.10.2018) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (12.09.2018) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (05.07.2018) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (05.06.2018) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (20.03.2018) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (20.03.2018) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (11.12.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (11.12.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (11.12.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (30.11.2017) Usługa odbioru i poddania odzyskowi odpadów komunalnych o kodzie 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – zmagazynowanych w PSZOK, a pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (23.10.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (18.09.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (29.08.2017) Zakup wraz z dostawą nowego rębaka do gałęzi. pokaż
 • (28.08.2017) Zakup wraz z dostawą używanego samochodu ciężarowego – śmieciarki. pokaż
 • (25.08.2017) Transport i utylizację przygotowanych do odbioru odpadów komunalnych w postaci przeterminowanych leków pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (20.06.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (05.04.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią.pokaż
 • (20.03.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (20.03.2017) Zakup wraz z dostawą używanych pojemników na odpady o pojemności 120 litrów w ilości 857 sztuk, o pojemności 240 litrów w ilości 238 sztuk oraz o pojemności 1100 litrów w ilości 163 sztuk. pokaż