Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o

W Nakle nad Notecią

3 lipca, 2024 Administrator

Ścieki dowożone – cennik – od 8.07.2024 r.

CENNIK OPŁAT ZA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE DOWOŻONE DO PUNKTU ZLEWNEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

1.

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią informuje, że na podstawie Zarządzenia Zarządu Spółki nr 3/06/2024 z dnia 28.06.2024 r., obowiązującego od dnia 8.07.2024 r., ustala się stawkę opłaty za nieczystości płynne pochodzące z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dowożone  do punktu zlewnego znajdującego się na terenie Biologicznej Oczyszczalni Ścieków.

Do opłaty będzie doliczony obowiązujący podatek VAT.

STAWKI OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 8 LIPCA 2024 R.

Stawka opłaty za 1 m 3 nieczystości nettoStawka opłaty za 1 m 3  nieczystości brutto
85 zł91,80 zł

2.

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią informuje, że na podstawie Zarządzenia Zarządu Spółki nr 4/06/2024 z dnia 28.06.2024 r., obowiązującego od dnia 8.07.2024 r., ustala się stawkę opłaty za nieczystości płynne pochodzące z bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne z gospodarstw domowych dowożone  do punktu zlewnego znajdującego się na terenie Biologicznej Oczyszczalni Ścieków.

Do opłaty będzie doliczony obowiązujący podatek VAT.

STAWKI OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 8 LIPCA 2024 R.

Stawka opłaty za 1 m 3 nieczystości nettoStawka opłaty za 1 m 3  nieczystości brutto
11 zł11,88 zł

3.

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią informuje, że na podstawie Zarządzenia Zarządu Spółki nr 5/06/2024 z dnia 28.06.2024 r., obowiązującego od dnia 8.07.2024 r., ustala się stawkę opłaty za nieczystości płynne pochodzące z bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (toalety przenośne) dowożone  do punktu zlewnego znajdującego się na terenie Biologicznej Oczyszczalni Ścieków.

Do opłaty będzie doliczony obowiązujący podatek VAT.

STAWKI OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 8 LIPCA 2024 R.

Stawka opłaty za 1 m 3 nieczystości nettoStawka opłaty za 1 m 3  nieczystości brutto
50 zł54 zł

 

Szczegóły:

Zarządzenie nr 3_06_2024

Zarządzenie nr 4_06_2024

Zarządzenie nr 5_06_2024