Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o

W Nakle nad Notecią

20 sierpnia, 2017 Administrator

Zamówienia

Aktualne ogłoszenia:

 • (14.05.2024) Opracowanie dokumentacji projektowej technologicznej modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (25.03.2024) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (02.02.2024) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (16.01.2024) Sukcesywna dostawa paliw płynnych. pokaż
 • (03.01.2024) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż

 • (21.12.2023) Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-socjalnego wraz z rozbiórką na działce numer 2564/27 przy ul. Młyńskiej w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (06.12.2023) Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-socjalnego wraz z rozbiórką na działce numer 2564/27 przy ul. Młyńskiej w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (05.12.2023) Sukcesywna dostawa worków do segregacji odpadów. pokaż
 • (04.12.2023) Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości maksymalnej do 60 mg/miesiąc. pokaż


Archiwum zamówień:

 • (02.11.2023) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenów niezamieszkałych miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (10.10.2023) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (20.09.2023) Remont nawierzchni drogi gminnej DG 090324 Anieliny-Bielawy po pracach związanych z budową kanalizacji sanitarnej. pokaż
 • (31.08.2023) Badanie bilansu za 2023 i 2024 rok. pokaż
 • (21.08.2023) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (01.08.2023) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (20.06.2023) OBSŁUGA TECHNICZNA I NAPRAWY BIEŻĄCE ŚMIECIAREK, ZAMIATARKI JOHNSON I TROKARA KUBOTA. pokaż
 • (19.06.2023) Obsługa geodezyjna Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (14.06.2023) Obsługa geodezyjna Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (06.06.2023) Obsługa geodezyjna Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (08.05.2023) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (05.05.2023) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii i świadczenie usług dystrybucji, na potrzeby obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjnej Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Nakle nad Notecią zasilanych w ramach taryfy B23,C11, C22a na 2025 r. pokaż
 • (05.05.2023) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii i świadczenie usług dystrybucji, na potrzeby obiektów selektywnej zbiórki odpadów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Nakle nad Notecią zasilanych w ramach taryfy C11 na 2025 r. pokż
 • (27.04.2023) Wykonanie przewiertów sterowanych dla instalacji tłocznych oraz grawitacyjnych dla KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (07.04.2023) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (27.03.2023) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii i świadczenie usług dystrybucji, na potrzeby obiektów  gospodarki wodno-kanalizacyjnej  Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Nakle nad Notecią zasilanych w ramach taryfy  B23,C11, C22a. pokaż
 • (27.03.2023) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii i świadczenie usług dystrybucji, na potrzeby obiektów selektywnej zbiórki odpadów  Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Nakle nad Notecią zasilanych w ramach taryfy C11. pokaż
 • (13.02.2023) Sukcesywne dostawy paliw płynnych. pokaż
 • (27.01.2023) Zagospodarowanie odpadów z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (27.01.2023) Zagospodarowanie odpadów z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (27.01.2023) Zagospodarowanie odpadów z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (27.01.2023) Zagospodarowanie odpadów z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (27.01.2023) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (12.01.2023) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (16.12.2022) Sukcesywne dostawy worków do segregacji odpadów. pokaż
 • (16.12.2022) Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości maksymalnej do 60 mg/miesiąc. pokaż
 • (13.12.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (05.12.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (24.10.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (3.10.2022) Remont istniejącej hali magazynowej uszkodzonej w wyniku pożaru wraz z rozbiórką podręcznego warsztatu napraw na Stacji Przeładunkowej Odpadów w miejscowości Rozwarzyn 40. pokaż
 • (19.09.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (19.09.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (09.08.2022) Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektów KPWiK Sp. z o.o. pokaż
 • (02.08.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (05.07.2022) Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pokaż
 • (21.06.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (21.06.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (13.04.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (24.03.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (24.03.2022) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (16.03.2022) Sukcesywne dostawy rur i armatury wod-kan  do siedziby Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (07.03.2022) Opracowanie koncepcji technologicznej modernizacji i rozbudowy części osadowej Oczyszczalni ścieków w Nakle nad Notecią o instalację beztlenowej stabilizacji osadu w oparciu o kompletny węzeł fermentacji metanowej z produkcją biogazu i jego wykorzystaniem do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz z przetwarzaniem osadów pofermentacyjnych. pokaż
 • (10.02.2022) Sukcesywne dostawy paliw płynnych. pokaż
 • (23.12.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (23.12.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (23.12.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (16.12.2021) Sukcesywna dostawa worków do segregacji odpadów. pokaż
 • (10.12.2021) ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH O KODZIE 20 03 01 W ILOŚCI MAKSYMALNEJ DO 60 MG/MIESIĄC. pokaż
 • (10.11.2021) Budowa instalacji do przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych w środek mineralno-organiczny wspomagający uprawę roślin. pokaż
 • (08.11.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (18.10.2021) Budowa instalacji do przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych w środek mineralno-organiczny wspomagający uprawę roślin. pokaż
 • (17.09.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (15.09.2021) Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. M. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022. pokaż
 • (13.09.2021) Budowa instalacji do przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych w środek mineralno-organiczny wspomagający uprawę roślin. pokaż
 • (01.09.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (06.08.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (15.07.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (17.06.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (17.06.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (24.05.2021) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii i świadczenie usług dystrybucji, na potrzeby obiektów  gospodarki wodno-kanalizacyjnej  Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Nakle nad Notecią zasilanych w ramach taryfy  B23,C11, C22a. pokaż
 • (24.05.2021) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii i świadczenie usług dystrybucji, na potrzeby obiektów selektywnej zbiórki odpadów  Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Nakle nad Notecią zasilanych w ramach taryfy  C11. pokaż
 • (04.05.2021) Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości maksymalnej do 50 Mg/miesiąc. pokaż
 • (30.04.2021) Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle. pokaż
 • (18.03.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (05.03.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (09.02.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (03.02.2021) Sukcesywne dostawy paliw płynnych. pokaż
 • (05.01.2021) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (17.08.2020) Uzyskanie przez Zapraszającego od zainteresowanych potencjalnych Wykonawców informacji w zakresie niezbędnym od precyzyjnego zaplanowania i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. pokaż
 • (19.02.2020) Wykonanie 5-letniego przeglądu technicznego obiektów budowlanych będących w zarządzie KPWiK SP. z o.o. w Nakle Nad Notecią. pokaż
 • (12.02.2020) Wykonanie 5-letniego przeglądu technicznego obiektów budowlanych będących w zarządzie KPWiK SP. z o.o. w Nakle Nad Notecią. pokaż
 • (10.02.2020) Dostawa paliw płynnych. pokaż
 • (14.01.2020) Prowadzenie obsługi geodezyjnej dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią w 2020 roku. pokaż
 • (10.12.2019) Zakup wodomierzy do zimnej wody z cechą legalizacyjną roku 2020 oraz półśrubunków do tych wodomierzy z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (04.11.2019) Zakup wraz z dostawą nowego mini traktorka wraz z osprzętem. pokaż
 • (04.10.2019) Oferta na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 i 2020. pokaż
 • (30.07.2019) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (30.07.2019) Usługa odbioru i poddania odzyskowi odpadów komunalnych o kodzie 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz odpadów komunalnych o kodzie 17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – zmagazynowanych w PSZOK, a pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (30.07.2019) Usługa odzysku/utylizacji przygotowanych do odbioru odpadów komunalnych w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03 pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (21.05.2019) Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjnej Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią zasilanych w ramach taryfy B23, C11, C22a. pokaż
 • (21.05.2019) Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów selektywnej zbiórki odpadów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią zasilanych w ramach taryfy C11. pokaż
 • (16.05.2019) Usługa odbioru i poddania odzyskowi odpadów komunalnych o kodzie 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz odpadów komunalnych o kodzie 17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – zmagazynowanych w PSZOK, a pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (16.05.2019) Usługa odzysku/utylizacji przygotowanych do odbioru odpadów komunalnych w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03 pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (16.05.2019) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (26.04.2019) Wykonanie przewiertów sterowanych dla instalacji tłocznych oraz gwarancyjnych dla KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (10.04.0219) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (1.04.2019) Sukcesywne dostawy rur i armatury wod-kan do siedziby Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (27.03.2019) Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni z polbruku po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prowadzonych inwestycjach. pokaż
 • (18.03.2019) Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni z polbruku po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prowadzonych inwestycjach. pokaż
 • (4.03.2019) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (11.02.2019) Dostawa paliw płynnych. pokaż
 • (11.01.0219) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (7.01.2019) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (7.01.2019) Prowadzenie obsługi geodezyjnej dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią w 2019 roku. pokaż
 • (27.12.2018) Przetarg nieograniczony ZP/PN/4/2018/Nakło na zakup wraz z dostawą dwóch zestawów samowyładowczych dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (11.12.2018) Zakup wodomierzy do zimniej wody z cecha legalizacyjną roku 2019 oraz półśrubunków do tych wodomierzy z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (26.11.2018) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (26.11.2018) Transport i utylizacja przygotowanych do odbioru odpadów w postaci przeterminowanych leków pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (18.09.2018) Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki drogowej. pokaż
 • (17.09.2018) Usługa transportu piasku ze żwirowni w miejscowości Rozwarzyn 40 (powiat Nakło nad Notecią) do miejscowości Przysieczyn 6 (powiat Wągrowiec). pokaż
 • (12.09.2018) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (05.09.2018) Usługa transportu piasku ze żwirowni w miejscowości Rozwarzyn 40 (powiat Nakło nad Notecią) do miejscowości Przysieczyn 6 (powiat Wągrowiec). pokaż
 • (05.07.2018) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (14.06.2018) Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pt. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło nad Notecią. pokaż
 • (05.06.2018) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (22.05.2018) Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pt. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło nad Notecią. pokaż
 • (30.04.2018) Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pt. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło nad Notecią. pokaż
 • (16.04.2018) Obsługa kopalni kruszyw naturalnych. pokaż
 • (26.03.2018) Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni z polbruku po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prowadzonych inwestycjach. pokaż
 • (26.03.2018) Sukcesywne dostawy rur i armatury wod-kan do siedziby Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (20.03.2018) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (20.03.2018) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (06.03.2018) Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni asfaltowej i z polbruku po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prowadzonych inwestycjach. pokaż
 • (12.02.2018) Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów i maszyn KPWiK Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (19.01.2018) Sprzedaż samochodu Renault Trafic T900. pokaż
 • (06.11.2018) Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki drogowej. pokaż
 • (21.09.2018) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (12.10.2018) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (12.10.2018) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (21.12.2017) Prowadzenie obsługi geodezyjnej dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią w 2018 roku pokaż
 • (21.12.2017) Sprzedaż samochodu Renault Trafic T900. pokaż
 • (15.12.2017) Zakup wodomierzy do zimnej wody z cechą legalizacyjną roku 2018 oraz pół śrubunków do tych wodomierzy z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią pokaż
 • (05.12.2017) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło nad Notecią pokaż
 • (11.12.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (11.12.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (11.12.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (06.12.2017) Sprzedaż samochodu Renault Trafic T900. pokaż
 • (06.12.2017) Utylizacji przygotowanych do odbioru odpadów komunalnych w postaci zużytych opon o kodzie 16 0 03 pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nakło nad Notecią pokaż
 • (30.11.2017) Usługa odbioru i poddania odzyskowi odpadów komunalnych o kodzie 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – zmagazynowanych w PSZOK, a pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (24.11.2017) Utylizacji przygotowanych do odbioru odpadów komunalnych w postaci zużytych opon o kodzie 16 0 03 pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nakło nad Notecią pokaż
 • (24.11.2017) Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów selektywnej zbiórki odpadów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Nakle nad Notecią zasilanych w ramach taryfy C11 pokaż
 • (24.11.2017) Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjnych przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią zasilanych w ramach taryfy C11 pokaż
 • (13.11.2017) Wykonanie rocznego przeglądu technicznego obiektów budowlanych będących w zarządzie KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią pokaż
 • (13.11.2017) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło nad Notecią pokaż
 • (09.11.2017) Sprzedaż samochodu Renault Trafic T900. pokaż
 • (23.10.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (18.10.2017) Sprzedaż samochodu Renault Trafic T900. pokaż
 • (16.10.2017) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło nad Notecią pokaż
 • (05.10.2017) Badanie bilansu za 2017 i 2018 rok. pokaż
 • (20.09.2017) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło nad Notecią. pokaż
 • (18.09.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (29.08.2017) Zakup wraz z dostawą nowego rębaka do gałęzi. pokaż
 • (28.08.2017) Zakup wraz z dostawą używanego samochodu ciężarowego – śmieciarki. pokaż
 • (25.08.2017) Transport i utylizację przygotowanych do odbioru odpadów komunalnych w postaci przeterminowanych leków pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (20.06.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (05.04.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (30.03.2017) Zakup wraz z dostawą używanego samochodu ciężarowego – pojazd samowyładowczy z wyciągnikiem hakowym wraz z HDS. pokaż
 • (22.03.2017) Sukcesywne dostawy rur i armatury WOD-KAN do siedziby Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (20.03.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (20.03.2017) Zakup wraz z dostawą używanych pojemników na odpady o pojemności 120 litrów w ilości 857 sztuk, o pojemności 240 litrów w ilości 238 sztuk oraz o pojemności 1100 litrów w ilości 163 sztuk. pokaż
 • (13.03.2017) Wykonanie przewiertów sterowanych dla instalacji tłocznych oraz grawitacyjnych dla KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (03.03.2017) Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni asfaltowych i z polbruku po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prowadzonych inwestycjach. pokaż
 • (20.02.2017) Wykonanie przewiertów sterowanych dla instalacji tłocznych oraz grawitacyjnych dla KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (08.02.2017) Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów i maszyn KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (25.01.2017) Zakup wodomierzy do zimnej wody z cechą legalizacyjną roku 2017 oraz półśrubunków do tych wodomierzy z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle. pokaż
 • (24.01.2017) Zakup wraz z dostawą używanego samochodu ciężarowego – wywrotki z HDS. pokaż
 • (18.01.2017) Zakup nowej koparko-ładowarki z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle. pokaż
 • (16.01.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (05.01.2017) Zakup wraz z dostawą używanego samochodu ciężarowego – wywrotki z HDS. pokaż
 • (05.01.2017) Zakup wodomierzy do zimnej wody z cechą legalizacyjną roku 2017 oraz półśrubunków do tych wodomierzy z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle. pokaż
 • (04.01.2017) Prowadzenie obsługi geodezyjnej dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią w 2017. pokaż
 • (02.12.2016) Zakup wraz z dostawą używanego samochodu ciężarowego – śmieciarki. pokaż
 • (04.11.2016) Wykonanie rocznego przeglądu technicznego obiektów budowlanych będących w zarządzie KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (13.10.2016) Badanie bilansu za 2016 rok. pokaż
 • (10.10.2016) Zakup wraz z dostawą używanych pojemników na odpady o pojemności 120 litrów w ilości 1020 sztuk, o pojemności 240 litrów w ilości 216 sztuk oraz o pojemności 1100 litrów w ilości 212 sztuk. pokaż
 • (12.09.2016) Remont kanalizacji sanitarnej Æ500 mm metodą crackingu. pokaż
 • (09.09.2016) Sprzedaż koparki kołowej O&K MH4 – własność KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (26.08.2016) Sprzedaż koparki kołowej typ MH4 – własność KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (08.08.2016) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (22.06.2016) Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego używanej koparki kołowej. pokaż
 • (22.04.2016) Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ulicy M. Drzymały 1 w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (25.03.2016) Sprzedaż samochodu ciężarowego Jelcz – własność KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (25.03.2016) Sprzedaż samochodu Hyundai H100 – własność KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (25.03.2016) Sprzedaż samochodu Citroen Berlingo – własność KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (14.03.2016 – unieważnione) Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ulicy M. Drzymały 1 w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (07.03.2016) Zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Półwiejskiej, ul. M. Drzymały, ul. Piaskowej, ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią (zgodnie z lokalizacją zaznaczoną na mapie). pokaż
 • (18.02.2016) Sukcesywne dostawy rur i armatury do siedziby Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągow i Kanalizacji sp z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (12.02.2016) Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni asfaltowych i z polbruku po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prowadzonych inwestycjach. pokaż
 • (02.02.2016) Prowadzenie obsługi geodezyjnej dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią w roku kalendarzowym 2016 pokaż
 • (30.12.2015) Zakup wodomierzy do zimnej wody firmy Apator – PoWoGaz z cechą legalizacyjną roku 2016 oraz półśrubunków do tych wodomierzy z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle pokaż
 • (15.12.2015) Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów i maszyn KPWiK w Nakle nad Notecią pokaż
 • (14.10.2015) Zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią pokaż
 • (27.03.2015) Sukcesywne dostawy rur i armatury  do siedziby Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Nakle nad Notecią pokaż
 • (11.03.2015) Wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zarządzie KPWiK Sp. z o.o. w Nakle pokaż
 • (12.02.2015) Zakup wodomierzy z cechą legalizacyjną roku 2015 oraz półśrubunków do tych wodomierzy z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle pokaż
 • (19.12.2014) Sprzedaż zbiorników filtracyjnych wody Culligan Hi-Flo6 UB100 – 3 szt.
 • (9.12.2014) Zaprojektowanie i budowa hali stalowej do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubaszcz, gm. Nakło  (dz. nr 136/5)  pokaź
 •  (3.11.2014) Badanie bilansu za 2014 rok pokaż
 • (13.10.2014) Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach KPWIK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią pokaż
 • (02.09.2014) Zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie systemu ewidencji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej (minipszoki) na terenie gminy Nakło nad Notecią pokaż
 • (25.07.2014) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią pokaż
 • (20.03.2014) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią pokaż
 • (22.01.2014) Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni asfaltowych i z polbruku po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prowadzonych inwestycjach pokaż
 • (10.12.2013) Zaprojektowanie i budowa hali stalowej do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubaszcz, gm. Nakło (dz. nr 136/5)  pokaż
 • (10.12.2013) Badanie bilansu za 2013 rok   pokaż
 • (24.10.2013) Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach KPWIK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią   pokaż
 • (04.10.2013)  Zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Ślesin. Inwestycja obejmie następujące ulice: Dębową, Sosnową, Świerkową, Brzozową, Lipową, Kasztanową, Jarzębinowa o długości powyżej 1 km  pokaż
 • (30.09.2013) Dostawa, montaż, uruchomienie i legalizacja fabrycznie nowej wagi samochodowej zagłębionej o udźwigu minimalnym 60T wraz z wyświetlaczem i oprogramowaniem komputerowym   pokaż
 • (30.08.2013) Zakup wózka widłowego spalinowego z okresem eksploatacyjnym do 3 lat – udźwig 1,5 do 2 ton pokaż
 • (20.08.2013) Zakup belownicy hydraulicznej do prasowania odpadów selektywnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pokaż
 • (25.07.2013) zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Nakło nad Notecią. Inwestycja obejmie następujące ulice: Strażacka, Jackowskiego, Krzywoustego, Gimnazjalna oraz odcinek Dworcowej od skrzyżowania z ul. Ks. Skargi pokaż
 • (22.07.2013) Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania budynku garażowo-magazynowego polegającej na przystosowaniu do przeładunku odpadów komunalnych pokaż
 • (4.07.2013) Odbiór odpadów segregowanych do recyklingu
 • (8.07.2013) Roboty budowlane polegające na wybudowaniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z dostawą kontenerów pokaż
 • (28.05.2013) Dostawa kontenerów (pawilonów) do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych składających się z części socjalnej i roboczej w roku 2013 pokaż
 • (20.02.2013) zaprojektowanie sieci wodociągowej w miejscowości Nakło nad Notecią – okolice Zielone Wzgórze pokaż
 • (20.02.2013) zaprojektowanie sieci wodociągowej w miejscowości Nakło nad Notecią – okolice ulicy Karnowskiej pokaż
 • (20.02.2013) zaprojektowanie sieci wodociągowej w miejscowości Nakło nad Notecią – okolice ul. Staszica-Olszewskiej pokaż
 • (18.01.2013) zakup wodomierzy z cechą legalizacyjną roku 2013 oraz półśrubunków do tych wodomierzy z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle pokaż
 • (4.01.2013) bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i maszyn KPWiK w Nakle nad Notecią pokaż
 • (21.12.2012) przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni asfaltowych i z polbruku pokaż
 • (02.11.2012) badanie bilansu za 2012 rok pokaż
 • (28.09.2012) zakup nowej koparko-ładowarki marki CASE 580T z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle pokaż
 • (10.07.2012) zaprojektowanie i budowa hali na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubaszcz, gm. Nakło (dz. nr 136/5) pokaż
 • (unieważniony) budowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubaszcz, gm. Nakło pokaż
 • (10.05.2012) budowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubaszcz, gm. Nakło pokaż
 • (27.04.2012) Zapytanie o cenę – zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślesin pokaż
 • (23.03.2012) Wywóz osadów ściekowych