Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o

W Nakle nad Notecią

20 sierpnia, 2017 Administrator

Kontakt

Nasz adres:

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. M. Drzymały 4a

89-100 Nakło nad Notecią

e-mail: wodociagi@kpwik.naklo.pl

Centrala: tel.  52 385-40-24


Zgłaszanie awarii

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994 lub 692-255-020

Zgłaszanie awarii przepompowni ścieków: 503-02-33-54

 


Dział Obsługi Klienta

52 386-07-08

e-mail: dok@kpwik.naklo.pl

Sekretariat

tel. 52 385-55-81

tel./fax 52 385-40-24

e-mail: wodociagi@kpwik.naklo.pl

 

Dział Gospodarki Komunalnej – segregacja i wywóz odpadów

tel. 52 385-40-24 wew. 33

e-mail: m .malinski@kpwik.naklo.pl

Kasa

tel. 52 385-40-24 wew. 28

Dział Techniczny / Dział Eksploatacji i Usług

tel. 52 385-40-24 wew. 36

e-mail: dz_tech@kpwik.naklo.pl

 

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków

52 386-00-71

e-mail:   oczyszczalnia@kpwik.naklo.pl


Godziny pracy: 700 – 1500