Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o

W Nakle nad Notecią

29 maja, 2018

Informacja zbiorowe zaopatrzenie w wodę – nowa taryfa

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 czerwca 2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy za wodę i ścieki. Taryfy zostały zatwierdzone Decyzją o nr BD.RET.070.48.2018.AB z dnia 11 maja 2018 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy. Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 poz. 328 z późń. zm.) wchodzą one w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie). Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 24 maja 2018 r. W związku z powyższym taryfy wchodzą od 1 czerwca 2018 r. Taryfy zatwierdzone zostały na okres 3 lat.

Szczegółowe informacje oraz cennik w zakładkach -> „Cennik” oraz „Do pobrania”

Powrót