Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o

W Nakle nad Notecią

2 maja, 2018

Informacja o przedłużeniu czasu obowiązywania obecnej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o przedłużeniu czasu obowiązywania obecnej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków do czasu ogłoszenia nowej taryfy zatwierdzonej przez Organ Regulacyjny Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Podstawa prawna: art. 9 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 poz. 2180).

Powrót