Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o

W Nakle nad Notecią

24 kwietnia, 2020

Informacja dotycząca dezynfekcji oraz sposobu odbioru odpadów od osób objętych kwarantanną w mieście i gminie Nakło nad Notecią

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią informuje, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, odbywa się w naszym mieście dezynfekcja ulic, chodników, ławek, przystanków autobusowych i koszy na śmieci.

W trosce o zdrowie mieszkańców prowadzone są opryski środkami, które mają działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

Na ulice wyjechał sprzęt oraz pracują osoby, które środkiem dezynfekującym spryskują miejsca, w których istnieje zagrożenie epidemiczne ze względu na gromadzenie się dużej ilości ludzi.

Dezynfekcja odbywa się następujące dni:

– w piątki na ulice wyjeżdża maszyna i spryskiwane są chodniki.

– w poniedziałki i piątki odkażane są kosze na odpady i ławki

– dwa razy w tygodniu odbywa się dezynfekcja ręczna chodników

– dwa razy w tygodniu dezynfekuje się przystanki autobusowe w gminie

Informujemy również, że odpady generowane przez osoby przebywające na kwarantannie są odbierane przez naszą Spółkę zgodnie z zaleceniami GIS i specjalnymi, przez nas wdrożonymi, procedurami. Do odbioru charakterystycznie oznaczonych worków przeznaczony jest osobny pojazd, który podlega regularnej dezynfekcji. Osoby odbierające wyżej wymienione odpady są odpowiednio zabezpieczone. Zostały one wyposażone w szczelne kombinezony, okulary ochronne, półmaski filtrujące i rękawice. Oznakowane worki, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, są odbierane z zachowaniem najwyższej ostrożności i transportowane do wyznaczonych miejsc kwarantanny i utylizacji.

Powrót