Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o

W Nakle nad Notecią

22 lipca, 2023

Informacja

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z zatwierdzoną Decyzją o nr BD.RZT.70.79.2021 z dnia 28.06.2021 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy od 27.07.2023 r. w taryfie za wodę i ścieki ulega podwyższeniu jedynie stawka opłaty abonamentowej tj.:

– w zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę stawka za m-c będzie wynosiła netto 4,23 zł, brutto 4,57 zł,

– w zbiorowym odprowadzaniu  ścieków stawka za m-c będzie wynosiła netto 5,25 zł, brutto 5,67 zł.

Powrót