Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o

W Nakle nad Notecią

14 sierpnia, 2020

Doradztwo techniczne

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.w Nakle nad Notecią informuje, że wydaje regulamin przeprowadzania dialogu technicznego. Celem dialogu jest uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy, ewentualnie doradztwo.

Plik jest do pobrania poniżej lub w dziale „DO POBRANIA”.

Powrót