Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o

W Nakle nad Notecią

25 sierpnia, 2017

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło

                                                                                                                

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiech: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pod nazwą „Budowa kanalizaji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło nad Notecią”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej typu:”Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania”Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywany wynik i cel operacji „Poprawa warunków życia mieszkańców Karnowa poprzez budowę sieci kanalizacyji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnienowym”

 

Informujemy, że Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią zawarło umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu na współfinansowanie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnowo i Nakło nad Notecią”.

 

 

Powrót