Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o

W Nakle nad Notecią

16 Sierpień, 2018 Administrator

Sprawozdania z badań wody nr LHK 6011 – 77/18 z dnia 3 sierpnia 2018.

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią informuje o najnowszych badaniach wody nr LHK 6011 – 77/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r. Szczegóły w zakładce „Nasza woda” -> „Badania w0dy”. Zapraszamy do zapoznania się z treścią sprawozdania.

17 Lipiec, 2018 Administrator

Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych – II półrocze 2018r.

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią informuje, że aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych – II półrocze 2018r. znajduje się na naszej stronie Internetowej w zakładce „Do pobrania”. Zachęcamy do zapoznania się z datami odbiorów.

29 Maj, 2018 Administrator

Informacja zbiorowe zaopatrzenie w wodę – nowa taryfa

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 czerwca 2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy za wodę i ścieki. Taryfy zostały zatwierdzone Decyzją o nr BD.RET.070.48.2018.AB z dnia 11 maja 2018 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy. Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 poz. 328 z późń. zm.) wchodzą one w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie). Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 24 maja 2018 r. W związku z powyższym taryfy wchodzą od 1 czerwca 2018 r. Taryfy zatwierdzone zostały na okres 3 lat.

Szczegółowe informacje oraz cennik w zakładkach -> „Cennik” oraz „Do pobrania”

16 Maj, 2018 Administrator

UWAGA! Przerwa w dostawie wody w dniu 16 maja 2018 r.

UWAGA!
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 16 maja 2018 r. od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu modernizacji na stacji uzdatniania wody. Prosimy o przygotowanie zapasów wody. Przepraszamy
2 Maj, 2018 Administrator

Informacja o przedłużeniu czasu obowiązywania obecnej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o przedłużeniu czasu obowiązywania obecnej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków do czasu ogłoszenia nowej taryfy zatwierdzonej przez Organ Regulacyjny Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Podstawa prawna: art. 9 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 poz. 2180).